Prapanchan 55 | எழுத்துலகில் பிரபஞ்சன் 55 | பிரபஞ்சனின் இலக்கிய நண்பர்கள் – முருகேச பாண்டியன்

Advertisements

Prapanchan 55 | எழுத்துலகில் பிரபஞ்சன் 55 | சா. கந்தசாமி உரை

Prapanchan 55 | எழுத்துலகில் பிரபஞ்சன் 55 | பிரபஞ்சன் படைப்புகளில் பெண்கள் – தி.பரமேசுவரி/கே.வி.சைலசா

எழுத்துலகில் பிரபஞ்சன் 55
ஒரு நாள் கருத்தரங்கம்

‘பிரபஞ்சன் படைப்புகளில் பெண்கள்’ என்ற தலைப்பில்
எழுத்தாளர் தி.பரமேசுவரி உரை

விழா ஒருங்கிணைப்பு :
எழுத்தாளர் எசு.ராமகிருசுணன்
எழுத்தாளர் பவா செல்லத்துரை
பதிப்பாளர் மு.வேடியப்பன்

T. Parameswari speech at Prapanchan 55 conference


Day scholar scenario | day scholar college life | Tamil memes


College Life – Vadivel Version

Exam Paridhabangal legend Vadivelu Version | Tamil memes

Tamil Movie scene Sync Troll Legend Vadivelu verison – Actor Vijay , Rajinikanth Troll

Tamil Song ultimate semma Troll | Tamil memes | AAHAAN

Song Lyrics Ultimate Semma Troll Latest Video | Tamil memes | AAHAAN

“Vaigaipuyal Vadivelu” – Redefining English | Moviesupdates | Video Memes

யாரு வேணா வாங்க இலவசமா கத்துக் கொடுக்கிறேன் …

#ஜல்லிக்கட்டு

படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: 3 பேர், மீம் மற்றும் உரை

Valarmathi Getting Periyar Award Troll Video | ADMK TrollLegend Saravana Stores – H Raja Troll Video | Natchathira Vizha 2018 || Phoenix Comedy News

#Prapanchan 55 | எழுத்துலகில் பிரபஞ்சன் 55 | எசு.இராமகிருசுணன் சிறப்புரை | S.Ramakrishnan speech

மொழி ஞாயிறு தேவநேயப் பாவாணர் நினைவு நாள்
16.1.1981

“திராவிடர்” என்ற பெயர் “தமிழர்” என்ற பெயருக்குத் தகுதியானதா?

“எந்த நாட்டிலும் ஒரு மொழியின் பெயராலேயே ஓர் இனத்தின் பெயர் அமைந்துள்ளது. எடுத்துக்காட்டு; ஆங்கிலம் -ஆங்கிலேயர், செருமன் -செருமானியர், சீனம் -சீனர், சப்பான் -சப்பானியர். ஒரே மொழி பேசுபவர் பல்வேறு நாட்டிலும், பல்வேறு மொழி பேசுபவர் ஒரே நாட்டிலும் வாழின் அவர் அந்த நாட்டுப் பெயரால் அழைக்கப் பெறலாம்.

ஆனால், மொழியைப் பொறுத்த வரையில் அவருள் ஒவ்வொரு வகுப்பாரும் ஒவ்வொரு தனி மொழியாற் பெயர் பெறுபவரேயன்றி ஒருமொழி தொகுதியாற் பெயர் பெறுபவரல்லர், தமிழ் என்பது ஒரு மொழி. திராவிடம் என்பது ஒரு மொழித்தொகுதி. அது பதின்மூன்று மொழிகளை உட்கொண்டது. திராவிட நாடு என்பது பல நிலப்பகுதிகளாகத் தமிழ்நாட்டிலிருந்து பெலுச்சித்தானம் வரை தொடர்பின்றிப் பரவியுள்ளது. அந்நிலப் பகுதிகளெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு நாடாக ஆகப்போவதுமில்லை.

வட இந்தியத் திராவிட நாடுகள்தான் தொடர்பற்றவை. தென்னியந்தியத் திராவிட நாடுகள் தொடர்புற்று ஒரு பெருநிலப் பகுதியாயுள்ளன. ஆதலால் அப்பகுதியைத் திராவிட நாடாக்கலாம் என்னின்; தென்னிந்தியத் திராவிட நாடுகள் இன்னும் ஒன்று சேரவில்லை; இனிமேல் சேரப்போவதாக ஒரு குறியும் இல்லை.

இதுபோது பிற தென்னிந்தியத் திராவிட நாடுகள் சேராவிடினும் எதிர்காலத்தில் அவை சேருமாறு தமிழ்நாட்டில் இன்று அடிகோலுவோர் என்னின்; அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெனில், அங்ஙனம் அடிகோலுவதற்கும் ஆந்திரம், கன்னடம், மலையாளம் ஆகிய ஏனை முப்பெருந் திராவிட நாடுகளில் உள்ள மக்கள் நூற்றுக்கு ஐந்து வீதமாவது திராவிட நாட்டியக்கத்தில் சேர்ந்து உறுப்பினர்களாகத் தம்பெயரைப் பதிவு செய்திருத்தல் வேண்டும்.

அல்லது அவ்வியக்கப் பரப்புரைக்காவது அங்குள்ள மக்கள் இடந்தரல் வேண்டும். இவ்விரண்டு மில்லை. ஆகையால் திராவிட நாட்டுத் துவக்கத்திற்கும் வழியில்லை. யாரோ ஒருவர் எங்கோ ஓரிடத்திலிருந்து இவ்வியக்கத்தைப் பாராட்டி எழுதின், அது வலியுறாது.

இனி பல திராவி இனத்தார் தமிழ்நாட்டிலிருத்தலின், தமிழ் நாட்டையே திராவிட நாடாகத் துவக்கலாமெனின், அது தமிழுக்கும் உலை வைப்பதாகும். ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் தமிழுணர்ச்சியும் தமிழனுணர்ச்சியும் குன்றியுள்ளன.

நீதிக்கட்சி யாட்சியிலாவது காங்கிரசு ஆட்சியிலாவது பார்ப்பனத் தமிழனும் எத்துறையிலும் தலைமைப் பதவிக்கு வந்ததில்லை. தமிழ்நாடு தமிழ் நாடாயிருக்கும் போதே இந்நிலைமை யெனின், திராவிட நாடாகிவிடின், தெலுங்கரும், கன்னடரும், மலையாளியரும் வரம்பின்றித் தமிழ்நாடு புகுந்து தமிழரெல்லாம் வாழ்வுக்கே இடமின்றித் தவிக்க வேண்டியது தான்!

தமிழ் நாட்டிலுள்ள பல திராவிட இனத்தாரையும் தமிழர் என்னும் சொல் தழுவாமையால் அவரையெல்லாம் திராவிடரென்றே அழைத்தல் தகுதி எனின், எந்நாட்டிலும் பல இனத்தார் இருக்கத்தான் செய்கின்றனர். ஆயின், பெரும்பான்மை பற்றியுமே பழங்குடி மக்கள் பற்றியுமே ஒரு நாடு பெயர் பெறும். இங்கிலாந்தில் ஏனை நாட்டு மக்கள் இல்லாமலில்லை. ஆயின், அதுபற்றி அது ஆங்கில நாடு என்னும் பெயரை இழந்துவிடாது. ஆதலால், தமிழ்நாடு பல திராவிட இனத்தார் வாழ்வதாயினும் தமிழ் நாடே.

ஒரு நாட்டில் பிறநாட்டு மக்களுமிருப்பின், வெளிநாட்டார் உள் நாட்டாரை எல்லாவகையிலும் பின்பற்ற வேண்டுமேயன்றி, உள் நாட்டார் வெளிநாட்டரைப் பின்பற்ற வேண்டியதில்லை. வெளிநாட்டார் நாகரிகத்திற் சிறந்தவராயிருப்பின், உள் நாட்டார் அவரைப் பின்பற்றலாம்.

தமிழரல்லாத மற்ற திராவிடர் அத்தகையவரல்லர். மேலும், வெளிநாட்டார் நாகரிகத்திற் சிறந்தவராயிருந்த விடத்தும் உள் நாட்டாரின் இனப்பெயர் மாறிவிடாது. ஆதலால், எவ்வகையிலும் தமிழ் நாட்டிலுள்ள பிற திராவிடர் தம்மைத் தமிழர் என்று கொள்ளுதல் வேண்டுமே யன்றி, தமிழரைத் திராவிடன் என்று அழைத்தல் கூடாது.

தமிழர் ஒரு சிற்றினத்தாராதலானும், பிற திராவிடரோடு சேரினல்லது அவர்க்குப் பாதுகாப்பில்லாமையாலும், திராவிடர் என்று தம்மை அழைத்துக் கொள்வதே அவர்க்கு நலமெனின், இது பேதையர்க்குக் கூறும் ஏமாற்றுரையேயன்றி வேறன்று.

பிற திராவிடர் தமிழரோடு சேர்வதில்லை யென்று முன்னரே கண்டோம். மேலும் இக்காலத்தில் ஒரு நாட்டிற்குப் பாதுகாப்பாயிருப்பது உலக அரசுகளிடை வளர்ந்து வரும் அமைதி விருப்ப அறவுணர்ச்சியே யன்றி, அந்நாட்டின் பருமை அல்லது வன்மை யன்று. ஆதலால், தமிழரை அவர் பாதுகாப்பிற்காகத் திராவிட நாடு சேர அல்லது திராவிடரென்று கூறச்சொல்வதெல்லாம், கொக்கு மீன்களின் பாதுகாப்பிற்காகத் கூறியது போன்றதே.

தமிழர் என்னும் பெயர் பார்ப்பனரையும் தழுவுவதலால், இனவுணர்ச்சி யூட்டுவதற்குத் திராவிடர் என்னும் பெயரே ஏற்றதென்னின், வட சொல்லின்றிப் பிற திராவிட மொழிகட்கு நிலையும் உயர்வுமின்மையானும், எழுத்து முதல் அணிவரை இலக்கணமெல்லாம் வடமொழியைப் பின்பற்றி யிருத்தலானும், இலக்கண இலக்கிய ஆசிரியருட் பெரும்பாலார் பிராமணாயிருந்திருத்த லானும், பிற திராவிடர் தம்மை ஆரிய வழியினராகக் கூறிக் கொள்ளுதலானும், தமிழையும் தமிழரையும் புறக்கணித்து வருதலானும், திராவிடர் என்னும் பெயர் தமிழர் என்னும் பெயரினும் தகுதியற்றதாகும்.

தமிழ் வடமொழித் துணை வேண்டாத தனிமொழி எனக் கொள்ளுதலும், வடசொற் கலப்பின்றித் தமிழைத் தூய்மையாக வழங்குவதலும், இந்திய நாகரீகம் தமிழ் நாகரீகம் என்று தெளிதலும், பிறப்பால் சிறப்பில்லை என்பதைக் கடைப் பிடித்தலும், கல்வியையும் அலுவற் பேற்றையும் எல்லார்க்கும் பொதுவாக்குதலும், இன்னோரன்ன பிறவும், தமிழர்க்கிலக்கணமாம். இவ்விலக்கணங்களைக் கொண்டவரெல்லாம் தமிழரென்றே துணிந்து, தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் கேடாக அரசியற் கட்சியார் கூறும் வீண்வம்பு வெற்றுரை களையெல்லாம் செவிக்கொள்ளாது விடுத்து தமிழர் கடைத்தேறுவாராக!

-பாவாணர்.

(முத்தமிழ்க் காவலர்’ கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் அவர்கள் நடாத்திய “தமிழர் நாடு” ஏட்டில் பாவாணர் எழுதிய கட்டுரையின் ஒரு பகுதியாகும். 15.5.1951)

படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: 1 நபர், உரை

Prapanchan 55 | சிவக்குமார் | Actor Sivakumar speech | பிரபஞ்சன் 55

“கடைசித்தமிழனின் இரத்தம் எழும் வீழாதே, தமிழினமே”

#அலங்காநல்லூர்#சல்லிக்கட்டு எட்டு திக்கும் பரவட்டும் #மறத்தமிழச்சியின்_வீரம்!! 💪💪

படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்கள், மீம் மற்றும் உரை

Prapanchan 55 | பிரபஞ்சன் ஏற்புரை | Prapanchan speech | பிரபஞ்சன் 55

எழுத்துலகில் பிரபஞ்சன் 55
ஒரு நாள் கருத்தரங்கம்

பிரபஞ்சனின் மொத்த சிறுகதைகள் 3 தொகுதிகளாக நூல் வெளியீடு

வாசகர்கள் சார்பில் பிரபஞ்சன் அவர்களுக்கு ரூ.10 லட்சம் சிறப்பு நிதி அளித்தல்

தலைமை :
திரைக்கலைஞர் சிவக்குமார்

வரவேற்புரை :
பவா செல்லதுரை

வெளியிடுபவர் :
தோழர் ஆர். நல்லக்கண்ணு

பெற்றுக் கொள்பவர்கள் :
எசு.கே.பி.கருணா, எழுத்தாளர் பாசுகர் சக்தி, எழுத்தாளர் கே.வி.செயசிரி, வேலூர் லிங்கம்

வாசகர்கள் சார்பில் பிரபஞ்சன் அவர்களுக்கு ரூ.10 லட்சம் சிறப்பு நிதி அளித்தல்

வாழ்த்துரை :

நாராயணசாமி, முதலமைச்சர், புதுச்சேரி

திரு. செர்கேய் எல்.கோத்தோவ்,
இயக்குனர், ரசிக் கலாச்சார மையம்

எழுத்தாளர் தமிழ் செல்வன்

ஓவியர் மணியம் செல்வன்

இயக்குனர் மிசுகின்

ஏற்புரை ;
எழுத்தாளர் பிரபஞ்சன்

நன்றியுரை :
வேடியப்பன்

விழா ஒருங்கிணைப்பு :
எழுத்தாளர் எசு.ராமகிருசுணன்
எழுத்தாளர் பவா செல்லத்துரை
பதிப்பாளர் மு.வேடியப்பன்

கரும்பு விவசாயிகளின் உண்மை நிலை

விசய்சேதுபதியின் சிறந்த நடிப்பில் சில

உலகிலே Studio போய் குடும்ப photo வில் வளர்ப்பு பிள்ளைகளுடன் (காளை) photo எடுத்த இனமடா தமிழ் இனம்… ஜல்லிக்கட்டை நினைவு கொள்ள இதை விட சிறந்த படம் இருக்க முடியாது…

தமிழன் கூட ஒப்பிடுற ஆளவுக்கு மோடியெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய ஆள் இல்ல. டம்மி பீஸ்…

அட காவி டவுசர்களா நீங்க எப்படி பிளான் பண்ணுனாலும் தெருஞ்சுருதுடா.. மொதல்ல தலைக்கு மேல இருக்கும் கொண்டைய மறைங்கடா…

தானியங்கு மாற்று உரை இல்லை.

இந்த மானங்கெட்ட ஈனர்களை உள்ளே விட்ட அலங்காநல்லூர் மக்களை என்னவென்று சொல்லுவது…
———-
உத்தமர் பன்னீர் தான் அன்று சல்லிக்கட்டு நடத்தவிடாமல் ரவுடி துறையை வைத்து விரட்டி விரட்டி அடித்தது. இந்த அடிமை ஈனர்களை உள்ளே விட்டு இருக்கக்கூடாது
====
வெட்கங்கெட்ட அடிமைகள்
#நமது_மறதி!! #அவர்களின்_பலம்!!

படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: 7 பேர், உரை

Prapanchan 55 | எழுத்துலகில் பிரபஞ்சன் 55 | பிரபஞ்சன் சிறுகதைகள் – அழகிய பெரியவன்

எழுத்துலகில் பிரபஞ்சன் 55
ஒரு நாள் கருத்தரங்கம்

‘பிரபஞ்சன் சிறுகதைகள்’ என்ற தலைப்பில்
எழுத்தாளர் அழகிய பெரியவன் உரை
Azhagiya Periyavan speech at Prapanchan 55 conference

விழா ஒருங்கிணைப்பு :
எழுத்தாளர் எசு.ராமகிருசுணன்
எழுத்தாளர் பவா செல்லத்துரை
பதிப்பாளர் மு.வேடியப்பன்

Prapanchan 55 | எழுத்துலகில் பிரபஞ்சன் 55 | பிரபஞ்சன் சிறுகதைகள் – பவா செல்லத்துரை

‘உலகில் கிட்டத்தட்ட தோன்றிய அதேயிடத்தில் வாழும் மிகப் பழமையான இனக்குழு ‘‘ மட்டுமே! ✔️

தமிழ் தேசியம்

His owners can’t stop laughing, and frankly, neither can we.

Patanjali Baba Ramdev Marna Troll Video – Baba Ramdev Ultimate Troll – Video memes

‘ தமிழிசை ‘ காமெடி கலாய் | மரண கலாய் | TROLL | Tamila Memes Creators

கைய புடிச்சி இழுத்தியா? பெரிய வித்த காரனா இருப்பான் போல!

எந்த கெட்டப் போட்டாலும் மனுசன் பக்காவா இருக்கார்யா 😍😍😍😍

ஏறு தழுவுதலில் வெற்றி பெற்ற காளைக்கு கிராம மக்களின் வரவேற்பு…..

நாணற்காடன் | சுரேசு பரதன் – ஊர் நடுவே ஒரு வன தேவதை

சுரேசு பரதன் உரை | ஊர் நடுவே ஒரு வன தேவதை

பிரபல எழுத்தாளர் ஞானி இன்று அதிகாலை காலமானார்.

ஞாநி அவர்களது உடல் சென்னையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. வீட்டு முகவரி :
எழுத்தாளர் ஞாநி, எண். 39, அழகிரிசாலை, கே.கே.நகர், சென்னை.

படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: 1 நபர், உரை

தமிழரின் வீரம் செறிந்த சிலம்பாட்டம் கலசலி்ங்கம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் இன்று!

காண கண் கோடி போதாது !😻

கொம்பு சீவி சீறி வரும் காளை முன் நெஞ்சை நிமிர்த்தி நிற்க்கும் வீரம் தமிழனுக்கே உரித்தானது 😻😻

படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: 1 நபர், உரை