பல இரவுகளாக நம்மாழ்வாரை தூங்கவிடாத “இயற்கைக்கு திரும்பும் பதை”

இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள ஆகும்பே என்ற மழையினை தருவிக்கும் மரங்கள் நிறைந்த, அடர்ந்த மலைக்காட்டுப் பகுதியிலிருந்து, கீழே விழுந்திருந்த மரத்தின் பிரசவிக்காத விதைகள் சிலவற்றை சேகரித்து வந்திருந்தேன். விதைகள் சேகரிக்கும் இடத்தில் ஒரு தாய்க்கோழி தன் இறகை விரித்தால் கோழிகுஞ்ச…

Advertisements

கெயில் நிறுவன என்னை குழாய் பதிப்பை ஆதரிப்போருக்கு திடிக்கிடும் புகைப்படங்கள் சில!!!

சில நாய்கள் அது சாதாரண குழாய் பதிப்பு அதை ஏன் தடுக்கிறார்கள் என்றே தெரியவில்லை…
தமிழ்தேசியம் என்ற பெயரில் வளர்ச்சிக்கு முட்டுக்கட்டை போடுகின்றனர் என்றெல்லாம் கொக்கறித்தனர்….
அதே சாதாரண குழாய் பதிவில் ஏற்பட்ட சாதாரண பாதிப்புத்தான் ஆந்திராவில் ஏற்ப்பட்ட பாதிப்பு….
ஆனால் விளை…

அந்த காலங்களில் தமிழர் வீடுகளில் தண்ணிர் செம்பு குடங்களில் பிடித்து வைப்பார்கள் ஏன் தெரியுமா..? தமிழரின் வியத்தகு தொழில்நுட்ப அறிவை ஆராய்வோம் வாருங்கள்

கேன் வாட்டர், மினரல் வாட்டர் என்று பணத்தைத் தண்ணீராக செலவு செய்யும் காலமிது. ஆனால், ”வீட்டுக்கு ஒரு செம்புத் தகடு இருந்தாலே போதும், அருமையான மினரல் வாட்டர் கிடைத்துவிடும். மாசம் நூற்றுகனகான ரூபாய் மிச்சமாகும்…
”குடிநீர் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்தவங்க, செம்புப் பாத்திரத்துல தண்ணியை வெ…

கல்வியும் மருத்துவமும் இலவசமாக கிடைக்கச் செய்வோம்; சங்கத் தமிழர் வழி நடப்போம்!!!

மாடுகளில் உள்ள புண்களை கவனிக்காமல் விட்டால் அவற்றில் புழுக்கள் உருவாகிவிடும். புண்களில் உள்ள புழுக்கள் வெளியே வந்தால்தான் குணமாகும். இதற்கு சாமந்தி, சீத்தாப்பழ இலை, தும்பைச் சாறு இவற்றில் எதாவது ஒன்றை எடுத்து சாறு பிழிந்து விடுங்க. புண்ணுல இருக்கிற புழு வெளியே வந்துவிடும். புண்ணும் ஆறிவிடும்….

பல இரவுகளாக நம்மாழ்வாரை தூங்கவிடாத “இயற்கைக்கு திரும்பும் பதை”

இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள ஆகும்பே என்ற மழையினை தருவிக்கும் மரங்கள் நிறைந்த, அடர்ந்த மலைக்காட்டுப் பகுதியிலிருந்து, கீழே விழுந்திருந்த மரத்தின் பிரசவிக்காத விதைகள் சிலவற்றை சேகரித்து வந்திருந்தேன். விதைகள் சேகரிக்கும் இடத்தில் ஒரு தாய்க்கோழி தன் இறகை விரித்தால் கோழிகுஞ்ச…

கெயில் நிறுவன என்னை குழாய் பதிப்பை ஆதரிப்போருக்கு திடிக்கிடும் புகைப்படங்கள் சில!!!

சில நாய்கள் அது சாதாரண குழாய் பதிப்பு அதை ஏன் தடுக்கிறார்கள் என்றே தெரியவில்லை…
தமிழ்தேசியம் என்ற பெயரில் வளர்ச்சிக்கு முட்டுக்கட்டை போடுகின்றனர் என்றெல்லாம் கொக்கறித்தனர்….
அதே சாதாரண குழாய் பதிவில் ஏற்பட்ட சாதாரண பாதிப்புத்தான் ஆந்திராவில் ஏற்ப்பட்ட பாதிப்பு….
ஆனால் விளை…

அந்த காலங்களில் தமிழர் வீடுகளில் தண்ணிர் செம்பு குடங்களில் பிடித்து வைப்பார்கள் ஏன் தெரியுமா..? தமிழரின் வியத்தகு தொழில்நுட்ப அறிவை ஆராய்வோம் வாருங்கள்

கேன் வாட்டர், மினரல் வாட்டர் என்று பணத்தைத் தண்ணீராக செலவு செய்யும் காலமிது. ஆனால், ”வீட்டுக்கு ஒரு செம்புத் தகடு இருந்தாலே போதும், அருமையான மினரல் வாட்டர் கிடைத்துவிடும். மாசம் நூற்றுகனகான ரூபாய் மிச்சமாகும்…
”குடிநீர் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்தவங்க, செம்புப் பாத்திரத்துல தண்ணியை வெ…

கல்வியும் மருத்துவமும் இலவசமாக கிடைக்கச் செய்வோம்; சங்கத் தமிழர் வழி நடப்போம்!!!

மாடுகளில் உள்ள புண்களை கவனிக்காமல் விட்டால் அவற்றில் புழுக்கள் உருவாகிவிடும். புண்களில் உள்ள புழுக்கள் வெளியே வந்தால்தான் குணமாகும். இதற்கு சாமந்தி, சீத்தாப்பழ இலை, தும்பைச் சாறு இவற்றில் எதாவது ஒன்றை எடுத்து சாறு பிழிந்து விடுங்க. புண்ணுல இருக்கிற புழு வெளியே வந்துவிடும். புண்ணும் ஆறிவிடும்….

பல இரவுகளாக நம்மாழ்வாரை தூங்கவிடாத “இயற்கைக்கு திரும்பும் பதை”

இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள ஆகும்பே என்ற மழையினை தருவிக்கும் மரங்கள் நிறைந்த, அடர்ந்த மலைக்காட்டுப் பகுதியிலிருந்து, கீழே விழுந்திருந்த மரத்தின் பிரசவிக்காத விதைகள் சிலவற்றை சேகரித்து வந்திருந்தேன். விதைகள் சேகரிக்கும் இடத்தில் ஒரு தாய்க்கோழி தன் இறகை விரித்தால் கோழிகுஞ்ச…

கெயில் நிறுவன என்னை குழாய் பதிப்பை ஆதரிப்போருக்கு திடிக்கிடும் புகைப்படங்கள் சில!!!

சில நாய்கள் அது சாதாரண குழாய் பதிப்பு அதை ஏன் தடுக்கிறார்கள் என்றே தெரியவில்லை…
தமிழ்தேசியம் என்ற பெயரில் வளர்ச்சிக்கு முட்டுக்கட்டை போடுகின்றனர் என்றெல்லாம் கொக்கறித்தனர்….
அதே சாதாரண குழாய் பதிவில் ஏற்பட்ட சாதாரண பாதிப்புத்தான் ஆந்திராவில் ஏற்ப்பட்ட பாதிப்பு….
ஆனால் விளை…

அந்த காலங்களில் தமிழர் வீடுகளில் தண்ணிர் செம்பு குடங்களில் பிடித்து வைப்பார்கள் ஏன் தெரியுமா..? தமிழரின் வியத்தகு தொழில்நுட்ப அறிவை ஆராய்வோம் வாருங்கள்

கேன் வாட்டர், மினரல் வாட்டர் என்று பணத்தைத் தண்ணீராக செலவு செய்யும் காலமிது. ஆனால், ”வீட்டுக்கு ஒரு செம்புத் தகடு இருந்தாலே போதும், அருமையான மினரல் வாட்டர் கிடைத்துவிடும். மாசம் நூற்றுகனகான ரூபாய் மிச்சமாகும்…
”குடிநீர் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்தவங்க, செம்புப் பாத்திரத்துல தண்ணியை வெ…

கல்வியும் மருத்துவமும் இலவசமாக கிடைக்கச் செய்வோம்; சங்கத் தமிழர் வழி நடப்போம்!!!

மாடுகளில் உள்ள புண்களை கவனிக்காமல் விட்டால் அவற்றில் புழுக்கள் உருவாகிவிடும். புண்களில் உள்ள புழுக்கள் வெளியே வந்தால்தான் குணமாகும். இதற்கு சாமந்தி, சீத்தாப்பழ இலை, தும்பைச் சாறு இவற்றில் எதாவது ஒன்றை எடுத்து சாறு பிழிந்து விடுங்க. புண்ணுல இருக்கிற புழு வெளியே வந்துவிடும். புண்ணும் ஆறிவிடும்….

பல இரவுகளாக நம்மாழ்வாரை தூங்கவிடாத “இயற்கைக்கு திரும்பும் பதை”

இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள ஆகும்பே என்ற மழையினை தருவிக்கும் மரங்கள் நிறைந்த, அடர்ந்த மலைக்காட்டுப் பகுதியிலிருந்து, கீழே விழுந்திருந்த மரத்தின் பிரசவிக்காத விதைகள் சிலவற்றை சேகரித்து வந்திருந்தேன். விதைகள் சேகரிக்கும் இடத்தில் ஒரு தாய்க்கோழி தன் இறகை விரித்தால் கோழிகுஞ்ச…

கெயில் நிறுவன என்னை குழாய் பதிப்பை ஆதரிப்போருக்கு திடிக்கிடும் புகைப்படங்கள் சில!!!

சில நாய்கள் அது சாதாரண குழாய் பதிப்பு அதை ஏன் தடுக்கிறார்கள் என்றே தெரியவில்லை…
தமிழ்தேசியம் என்ற பெயரில் வளர்ச்சிக்கு முட்டுக்கட்டை போடுகின்றனர் என்றெல்லாம் கொக்கறித்தனர்….
அதே சாதாரண குழாய் பதிவில் ஏற்பட்ட சாதாரண பாதிப்புத்தான் ஆந்திராவில் ஏற்ப்பட்ட பாதிப்பு….
ஆனால் விளை…

அந்த காலங்களில் தமிழர் வீடுகளில் தண்ணிர் செம்பு குடங்களில் பிடித்து வைப்பார்கள் ஏன் தெரியுமா..? தமிழரின் வியத்தகு தொழில்நுட்ப அறிவை ஆராய்வோம் வாருங்கள்

கேன் வாட்டர், மினரல் வாட்டர் என்று பணத்தைத் தண்ணீராக செலவு செய்யும் காலமிது. ஆனால், ”வீட்டுக்கு ஒரு செம்புத் தகடு இருந்தாலே போதும், அருமையான மினரல் வாட்டர் கிடைத்துவிடும். மாசம் நூற்றுகனகான ரூபாய் மிச்சமாகும்…
”குடிநீர் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்தவங்க, செம்புப் பாத்திரத்துல தண்ணியை வெ…

அந்த காலங்களில் தமிழர் வீடுகளில் தண்ணிர் செம்பு குடங்களில் பிடித்து வைப்பார்கள் ஏன் தெரியுமா..? தமிழரின் வியத்தகு தொழில்நுட்ப அறிவை ஆராய்வோம் வாருங்கள்

கேன் வாட்டர், மினரல் வாட்டர் என்று பணத்தைத் தண்ணீராக செலவு செய்யும் காலமிது. ஆனால், ”வீட்டுக்கு ஒரு செம்புத் தகடு இருந்தாலே போதும், அருமையான மினரல் வாட்டர் கிடைத்துவிடும். மாசம் நூற்றுகனகான ரூபாய் மிச்சமாகும்…
”குடிநீர் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்தவங்க, செம்புப் பாத்திரத்துல தண்ணியை வெ…

அந்த காலங்களில் தமிழர் வீடுகளில் தண்ணிர் செம்பு குடங்களில் பிடித்து வைப்பார்கள் ஏன் தெரியுமா..? தமிழரின் வியத்தகு தொழில்நுட்ப அறிவை ஆராய்வோம் வாருங்கள்

கேன் வாட்டர், மினரல் வாட்டர் என்று பணத்தைத் தண்ணீராக செலவு செய்யும் காலமிது. ஆனால், ”வீட்டுக்கு ஒரு செம்புத் தகடு இருந்தாலே போதும், அருமையான மினரல் வாட்டர் கிடைத்துவிடும். மாசம் நூற்றுகனகான ரூபாய் மிச்சமாகும்…
”குடிநீர் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்தவங்க, செம்புப் பாத்திரத்துல தண்ணியை வெ…

கல்வியும் மருத்துவமும் இலவசமாக கிடைக்கச் செய்வோம்; சங்கத் தமிழர் வழி நடப்போம்!!!

மாடுகளில் உள்ள புண்களை கவனிக்காமல் விட்டால் அவற்றில் புழுக்கள் உருவாகிவிடும். புண்களில் உள்ள புழுக்கள் வெளியே வந்தால்தான் குணமாகும். இதற்கு சாமந்தி, சீத்தாப்பழ இலை, தும்பைச் சாறு இவற்றில் எதாவது ஒன்றை எடுத்து சாறு பிழிந்து விடுங்க. புண்ணுல இருக்கிற புழு வெளியே வந்துவிடும். புண்ணும் ஆறிவிடும்….

பல இரவுகளாக நம்மாழ்வாரை தூங்கவிடாத “இயற்கைக்கு திரும்பும் பதை”

இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள ஆகும்பே என்ற மழையினை தருவிக்கும் மரங்கள் நிறைந்த, அடர்ந்த மலைக்காட்டுப் பகுதியிலிருந்து, கீழே விழுந்திருந்த மரத்தின் பிரசவிக்காத விதைகள் சிலவற்றை சேகரித்து வந்திருந்தேன். விதைகள் சேகரிக்கும் இடத்தில் ஒரு தாய்க்கோழி தன் இறகை விரித்தால் கோழிகுஞ்ச…

கெயில் நிறுவன என்னை குழாய் பதிப்பை ஆதரிப்போருக்கு திடிக்கிடும் புகைப்படங்கள் சில!!!

சில நாய்கள் அது சாதாரண குழாய் பதிப்பு அதை ஏன் தடுக்கிறார்கள் என்றே தெரியவில்லை…
தமிழ்தேசியம் என்ற பெயரில் வளர்ச்சிக்கு முட்டுக்கட்டை போடுகின்றனர் என்றெல்லாம் கொக்கறித்தனர்….
அதே சாதாரண குழாய் பதிவில் ஏற்பட்ட சாதாரண பாதிப்புத்தான் ஆந்திராவில் ஏற்ப்பட்ட பாதிப்பு….
ஆனால் விளை…

அந்த காலங்களில் தமிழர் வீடுகளில் தண்ணிர் செம்பு குடங்களில் பிடித்து வைப்பார்கள் ஏன் தெரியுமா..? தமிழரின் வியத்தகு தொழில்நுட்ப அறிவை ஆராய்வோம் வாருங்கள்

கேன் வாட்டர், மினரல் வாட்டர் என்று பணத்தைத் தண்ணீராக செலவு செய்யும் காலமிது. ஆனால், ”வீட்டுக்கு ஒரு செம்புத் தகடு இருந்தாலே போதும், அருமையான மினரல் வாட்டர் கிடைத்துவிடும். மாசம் நூற்றுகனகான ரூபாய் மிச்சமாகும்…
”குடிநீர் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்தவங்க, செம்புப் பாத்திரத்துல தண்ணியை வெ…

கல்வியும் மருத்துவமும் இலவசமாக கிடைக்கச் செய்வோம்; சங்கத் தமிழர் வழி நடப்போம்!!!

மாடுகளில் உள்ள புண்களை கவனிக்காமல் விட்டால் அவற்றில் புழுக்கள் உருவாகிவிடும். புண்களில் உள்ள புழுக்கள் வெளியே வந்தால்தான் குணமாகும். இதற்கு சாமந்தி, சீத்தாப்பழ இலை, தும்பைச் சாறு இவற்றில் எதாவது ஒன்றை எடுத்து சாறு பிழிந்து விடுங்க. புண்ணுல இருக்கிற புழு வெளியே வந்துவிடும். புண்ணும் ஆறிவிடும்….

கெயில் நிறுவன என்னை குழாய் பதிப்பை ஆதரிப்போருக்கு திடிக்கிடும் புகைப்படங்கள் சில!!!

சில நாய்கள் அது சாதாரண குழாய் பதிப்பு அதை ஏன் தடுக்கிறார்கள் என்றே தெரியவில்லை…
தமிழ்தேசியம் என்ற பெயரில் வளர்ச்சிக்கு முட்டுக்கட்டை போடுகின்றனர் என்றெல்லாம் கொக்கறித்தனர்….
அதே சாதாரண குழாய் பதிவில் ஏற்பட்ட சாதாரண பாதிப்புத்தான் ஆந்திராவில் ஏற்ப்பட்ட பாதிப்பு….
ஆனால் விளை…

அந்த காலங்களில் தமிழர் வீடுகளில் தண்ணிர் செம்பு குடங்களில் பிடித்து வைப்பார்கள் ஏன் தெரியுமா..? தமிழரின் வியத்தகு தொழில்நுட்ப அறிவை ஆராய்வோம் வாருங்கள்

கேன் வாட்டர், மினரல் வாட்டர் என்று பணத்தைத் தண்ணீராக செலவு செய்யும் காலமிது. ஆனால், ”வீட்டுக்கு ஒரு செம்புத் தகடு இருந்தாலே போதும், அருமையான மினரல் வாட்டர் கிடைத்துவிடும். மாசம் நூற்றுகனகான ரூபாய் மிச்சமாகும்…
”குடிநீர் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்தவங்க, செம்புப் பாத்திரத்துல தண்ணியை வெ…

கல்வியும் மருத்துவமும் இலவசமாக கிடைக்கச் செய்வோம்; சங்கத் தமிழர் வழி நடப்போம்!!!

மாடுகளில் உள்ள புண்களை கவனிக்காமல் விட்டால் அவற்றில் புழுக்கள் உருவாகிவிடும். புண்களில் உள்ள புழுக்கள் வெளியே வந்தால்தான் குணமாகும். இதற்கு சாமந்தி, சீத்தாப்பழ இலை, தும்பைச் சாறு இவற்றில் எதாவது ஒன்றை எடுத்து சாறு பிழிந்து விடுங்க. புண்ணுல இருக்கிற புழு வெளியே வந்துவிடும். புண்ணும் ஆறிவிடும்….

கெயில் நிறுவன என்னை குழாய் பதிப்பை ஆதரிப்போருக்கு திடிக்கிடும் புகைப்படங்கள் சில!!!

சில நாய்கள் அது சாதாரண குழாய் பதிப்பு அதை ஏன் தடுக்கிறார்கள் என்றே தெரியவில்லை…
தமிழ்தேசியம் என்ற பெயரில் வளர்ச்சிக்கு முட்டுக்கட்டை போடுகின்றனர் என்றெல்லாம் கொக்கறித்தனர்….
அதே சாதாரண குழாய் பதிவில் ஏற்பட்ட சாதாரண பாதிப்புத்தான் ஆந்திராவில் ஏற்ப்பட்ட பாதிப்பு….
ஆனால் விளை…

கெயில் நிறுவன என்னை குழாய் பதிப்பை ஆதரிப்போருக்கு திடிக்கிடும் புகைப்படங்கள் சில!!!

சில நாய்கள் அது சாதாரண குழாய் பதிப்பு அதை ஏன் தடுக்கிறார்கள் என்றே தெரியவில்லை…
தமிழ்தேசியம் என்ற பெயரில் வளர்ச்சிக்கு முட்டுக்கட்டை போடுகின்றனர் என்றெல்லாம் கொக்கறித்தனர்….
அதே சாதாரண குழாய் பதிவில் ஏற்பட்ட சாதாரண பாதிப்புத்தான் ஆந்திராவில் ஏற்ப்பட்ட பாதிப்பு….
ஆனால் விளை…

அந்த காலங்களில் தமிழர் வீடுகளில் தண்ணிர் செம்பு குடங்களில் பிடித்து வைப்பார்கள் ஏன் தெரியுமா..? தமிழரின் வியத்தகு தொழில்நுட்ப அறிவை ஆராய்வோம் வாருங்கள்

கேன் வாட்டர், மினரல் வாட்டர் என்று பணத்தைத் தண்ணீராக செலவு செய்யும் காலமிது. ஆனால், ”வீட்டுக்கு ஒரு செம்புத் தகடு இருந்தாலே போதும், அருமையான மினரல் வாட்டர் கிடைத்துவிடும். மாசம் நூற்றுகனகான ரூபாய் மிச்சமாகும்…
”குடிநீர் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்தவங்க, செம்புப் பாத்திரத்துல தண்ணியை வெ…

கல்வியும் மருத்துவமும் இலவசமாக கிடைக்கச் செய்வோம்; சங்கத் தமிழர் வழி நடப்போம்!!!

மாடுகளில் உள்ள புண்களை கவனிக்காமல் விட்டால் அவற்றில் புழுக்கள் உருவாகிவிடும். புண்களில் உள்ள புழுக்கள் வெளியே வந்தால்தான் குணமாகும். இதற்கு சாமந்தி, சீத்தாப்பழ இலை, தும்பைச் சாறு இவற்றில் எதாவது ஒன்றை எடுத்து சாறு பிழிந்து விடுங்க. புண்ணுல இருக்கிற புழு வெளியே வந்துவிடும். புண்ணும் ஆறிவிடும்….

கெயில் நிறுவன என்னை குழாய் பதிப்பை ஆதரிப்போருக்கு திடிக்கிடும் புகைப்படங்கள் சில!!!

சில நாய்கள் அது சாதாரண குழாய் பதிப்பு அதை ஏன் தடுக்கிறார்கள் என்றே தெரியவில்லை…
தமிழ்தேசியம் என்ற பெயரில் வளர்ச்சிக்கு முட்டுக்கட்டை போடுகின்றனர் என்றெல்லாம் கொக்கறித்தனர்….
அதே சாதாரண குழாய் பதிவில் ஏற்பட்ட சாதாரண பாதிப்புத்தான் ஆந்திராவில் ஏற்ப்பட்ட பாதிப்பு….
ஆனால் விளை…